பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் விசாரணைக்காக அழைக்கப்படவில்லை: மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு அறிக்கை!

Human Rights Council Sri Lanka Ministry Of Public Security
By Sivaa Mayuri 2 வாரங்கள் முன்
Sivaa Mayuri

Sivaa Mayuri

in இலங்கை
Report

பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் டிரான் அலஸ் (Tran Alas ), விசாரணைக்காக அழைக்கப்படவில்லை என்றும், சில விடயங்களைத் தெளிவுபடுத்தும் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு மாத்திரமே கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு, ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஒன்று கூடுவதற்கும் கருத்து வெளியிடுவதற்கும் உரிமையுண்டு என்று தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், தொழிற்சங்கங்கள், தொழில்முறை அமைப்புகள், மாணவர்கள் உட்பட நாட்டிலுள்ள பல்வேறு குழுக்களால் இந்த உரிமை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் விசாரணைக்காக அழைக்கப்படவில்லை: மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு அறிக்கை! | Human Rights Commission Report

மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு

இதுபோன்ற உரிமைகளைப் பயன்படுத்தும்போது, சட்ட அமுலாக்க அதிகாரிகள் கண்ணீர்ப்புகை, நீர்த்தாரை மற்றும் பொல்லுகளை போராட்டக்காரர்களைக் கலைக்கும் நெறிமுறையாகப் பயன்படுத்துவதாக முறைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த சூழ்நிலையில், இலங்கையில் மனித உரிமைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் முக்கிய கண்காணிப்பு அமைப்பாக தமது ஆணைக்குழு, இந்த நிலைமையை, ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டிய ஒன்றாகக் கருதுகிறது என்று மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளது.

குறித்த முறைப்பாட்டுக்கு அமைய, 1996ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட ஆணையின்படி ஆணைக்குழு தனது விசாரணை நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.

இந்த விசாரணைகளின் மூலம் சட்ட அமுலாக்க அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நடைமுறைகள், அரசியலமைப்பு ஏற்பாடுகள், இலங்கையின் சர்வதேச மனித உரிமைகள் கடமைகள் மற்றும் மனித கண்ணியத்தை மதிக்கும் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளுக்கு இணங்குகிறதா என்பது உறுதி செய்யப்படும் என்றும் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளது.

2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் 7 மற்றும் 8ஆம் திகதிகளில் கொழும்பு மற்றும் களனிப் பல்கலைக்கழகங்களைச் சுற்றி நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களைத் தடுக்கும் முயற்சியின் போது, பொலிஸாரின் அடிப்படை உரிமை மீறல்கள் தொடர்பாக ஆணைக்குழுவிற்குப் பல முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளன.

பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் விசாரணைக்காக அழைக்கப்படவில்லை: மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு அறிக்கை! | Human Rights Commission Report

விசாரணைக்காக அழைக்கப்படவில்லை

இந்த சம்பவம் தொடர்பாகச் சாட்சியங்களை வழங்குவதற்கும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கும் இலங்கையில் வசிக்கும் எந்தவொருவரையும் அழைப்பதற்கு ஆணைக்குழுவுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், அமைச்சருடனான கலந்துரையாடல் எதிர்காலத்தில் அடிப்படை மனித உரிமை மீறல்களைத் தடுப்பதற்கும், போராட்டத்தின் போது கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த மனித உரிமைகளுக்கு இணங்க வழிகாட்டுதல்களைப் பரிந்துரைப்பதற்கும் உதவும் என்று மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு விளக்கியுள்ளது.

விசாரணைக்காக அழைக்கப்படவில்லை என்றும் சில விடயங்களைத் தெளிவுபடுத்தும் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு மாத்திரமே கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு, ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஒன்று கூடுவதற்கும் கருத்து வெளியிடுவதற்கும் உரிமையுண்டு என்று தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், தொழிற்சங்கங்கள், தொழில்முறை அமைப்புகள், மாணவர்கள் உட்பட நாட்டிலுள்ள பல்வேறு குழுக்களால் இந்த உரிமை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் விசாரணைக்காக அழைக்கப்படவில்லை: மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு அறிக்கை! | Human Rights Commission Report

விசாரணை நடவடிக்கைகள்

இதுபோன்ற உரிமைகளைப் பயன்படுத்தும்போது, சட்ட அமுலாக்க அதிகாரிகள் கண்ணீர்ப்புகை, நீர்த்தாரை மற்றும் பொல்லுகளை போராட்டக்காரர்களைக் கலைக்கும் நெறிமுறையாகப் பயன்படுத்துவதாக முறைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த சூழ்நிலையில், இலங்கையில் மனித உரிமைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் முக்கிய கண்காணிப்பு அமைப்பாக தமது ஆணைக்குழு, இந்த நிலைமையை, ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டிய ஒன்றாகக் கருதுகிறது என்று மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளது.

குறித்த முறைப்பாட்டுக்கு அமைய, 1996ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட ஆணையின்படி ஆணைக்குழு தனது விசாரணை நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.

இந்த விசாரணைகளின் மூலம் சட்ட அமுலாக்க அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நடைமுறைகள், அரசியலமைப்பு ஏற்பாடுகள், இலங்கையின் சர்வதேச மனித உரிமைகள் கடமைகள் மற்றும் மனித கண்ணியத்தை மதிக்கும் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளுக்கு இணங்குகிறதா என்பது உறுதி செய்யப்படும் என்றும் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளது.

2023 மார்ச் 7 மற்றும் 8ஆம் திகதிகளில் கொழும்பு மற்றும் களனிப் பல்கலைக்கழகங்களைச் சுற்றி நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களைத் தடுக்கும் முயற்சியின் போது, காவல்துறையினரின் அடிப்படை உரிமை மீறல்கள் தொடர்பாக ஆணைக்குழுவிற்குப் பல முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளன.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாகச் சாட்சியங்களை வழங்குவதற்கும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கும் இலங்கையில் வசிக்கும் எந்தவொருவரையும் அழைப்பதற்கு ஆணைக்குழுவுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது.

இந்தநிலையில், அமைச்சருடனான கலந்துரையாடல் எதிர்காலத்தில் அடிப்படை மனித உரிமை மீறல்களைத் தடுப்பதற்கும், போராட்டத்தின் போது கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த மனித உரிமைகளுக்கு இணங்க வழிகாட்டுதல்களைப் பரிந்துரைப்பதற்கும் உதவும் என்று மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு விளக்கியுள்ளது.

தமிழ் படிக்க ஆசிரியர் இல்லையே என்ற கவலை இனியும் வேண்டாம். uchchi.com இன் இணையவழிக் கற்கை நெறிகளில் இன்றே இணையுங்கள்.

மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்
மரண அறிவித்தல்

பண்டத்தரிப்பு, Ajax, Canada

26 Mar, 2023
மரண அறிவித்தல்

யாழ்ப்பாணம், Ontario, Canada

23 Mar, 2023
மரண அறிவித்தல்

யாழ் கோண்டாவில் வடக்கு, Jaffna, East London, United Kingdom

23 Mar, 2023
மரண அறிவித்தல்

கொழும்பு, தெஹிவளை, Toronto, Canada

25 Mar, 2023
மரண அறிவித்தல்

புலோலி மேற்கு, Harrow, United Kingdom

17 Mar, 2023
10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

கந்தர்மடம், கோண்டாவில்

30 Mar, 2013
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு 4ம் வட்டாரம், பரிஸ், France, சூரிச், Switzerland

10 Apr, 2022
மரண அறிவித்தல்

குரும்பசிட்டி, கந்தர்மடம்

27 Mar, 2023
நன்றி நவிலல்

அரியாலை, London, United Kingdom

28 Feb, 2023
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

நல்லூர், பிரான்ஸ், France, New Malden, United Kingdom

29 Mar, 2021
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

சுதுமலை தெற்கு, வெள்ளவத்தை

30 Mar, 2021
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

நெடுந்தீவு, London, United Kingdom

30 Mar, 2021
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

பெரியகல்லாறு, கல்முனை

29 Mar, 2022
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

யாழ்ப்பாணம், Bobigny, France

09 Apr, 2022
5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

திருநகர், Toronto, Canada

29 Mar, 2013
மரண அறிவித்தல்

சுன்னாகம், புன்னாலைக்கட்டுவன்

28 Mar, 2023
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

யாழ் கோப்பாய் மத்தி, Jaffna

09 Apr, 2022
16ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

யாழ்ப்பாணம், நல்லூர்

29 Mar, 2007
மரண அறிவித்தல்

கரவெட்டி கிழக்கு, Scarborough, Canada

25 Mar, 2023
மரண அறிவித்தல்

சுன்னாகம், யாழ்ப்பாணம், Niederglatt, Switzerland, சூரிச், Switzerland

27 Mar, 2023
மரண அறிவித்தல்

சாவகச்சேரி, Alliston, Canada

18 Mar, 2023
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

ஆவரங்கால், வடலியடைப்பு, கனடா, Canada

28 Mar, 2021
மரண அறிவித்தல்

புங்குடுதீவு 2ம் வட்டாரம், கொழும்பு, பம்பலப்பிட்டி

28 Mar, 2023
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

புங்குடுதீவு 7ம் வட்டாரம், புங்குடுதீவு, சுவிஸ், Switzerland, கொழும்பு

28 Mar, 2022
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
மரண அறிவித்தல்

சரசாலை, கொழும்பு, London, United Kingdom

22 Mar, 2023
5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

Vasavilan, Auckland, New Zealand

28 Mar, 2018
மரண அறிவித்தல்

யாழ்ப்பாணம், Bergen, Norway

24 Mar, 2023
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
7ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

வேலணை மேற்கு, நல்லூர்

18 Mar, 2016
மரண அறிவித்தல்

ஏழாலை கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம், Asnæs, Denmark

26 Mar, 2023
மரண அறிவித்தல்

சித்தங்கேணி, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு, திருகோணமலை, Markham, Canada

24 Mar, 2023
மரண அறிவித்தல்

அனலைதீவு, பாவற்குளம், Montreal, Canada

21 Mar, 2023
மரண அறிவித்தல்

புளியங்கூடல், Mississauga, Canada

24 Mar, 2023
10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

நெடுந்தீவு, வவுனியா

27 Mar, 2013
5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

சண்டிலிப்பாய், Bondy, France

27 Mar, 2018
அகாலமரணம்

ஜெயந்திநகர், பிரான்ஸ், France

20 Mar, 2023
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அளவெட்டி, கண்டி, மட்டக்களப்பு, கொழும்பு, Greenford, United Kingdom

04 Apr, 2022
மரண அறிவித்தல்

நவாலி, பிரான்ஸ், France

23 Mar, 2023
+44 20 3137 6284
UK
+41 315 282 633
Switzerland
+1 437 887 2534
Canada
+33 182 888 604
France
+49 231 2240 1053
Germany
+1 929 588 7806
US
+61 272 018 726
Australia
lankasri@lankasri.com
Email US